Het heft in eigen hand november 2015

In de Volzin van november 2015 heeft een artikel gestaan over het loslaten van het bisdom door de parochies.

lees het hier