Actie: Harapan Uitgesteld:

Actie: Harapan Uitgesteld:
In ons gemeenschapsblad (uitgave nr. 26, maart 2020) staat een artikel over de actie: EEN PAK VOOR EEN ZAK, 
Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is deze actie in overleg met Jos van der Heijden uitgesteld. Het onderstaande persbericht hebben we ontvangen van Stichting Harapan:
 
EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor UITGESTELD.
Eerder kondigden wij aan dat vanaf 22 maart bovengenoemde actie zou worden georganiseerd. De opbrengst van de verkoop pakken rijst na afloop van de oecumenische viering Antonius in Beweging / PKN en in de Plus supermarkten Best zal worden bestemd voor armen op West-Timor. Er worden voor deze mensen zakken rijst gekocht. Gelet op de ontwikkelingen rondom de corona-epidemie hebben wij besloten deze actie uit te stellen.
Wanneer dan wel? Dat hoort u van ons.
 
Mocht u de armen op West-Timor toch al willen steunen dan kunt u een bijdrage overmaken op NL29 RABO 0177 0622 66 o.v.v. rijstactie.
 
**Wij ontvingen van de Pio stichting uit Tilburg al een bijdrage van € 750,–. Voor deze actie. Hiervan kunnen nu al ruim 100 zakken rijst van 10 kg. gekocht worden.**
 
Stichting Harapan