Wie zijn wij

Wij zijn: een groep mensen die met de hand op het evangelie van Jezus Christus zijn liefdevolle boodschap zichtbaar wil maken voor iedereen, omdat zijn boodschap iedereen insluit en niemand buitensluit.
Ons doel: is verbonden te zijn met elkaar en samen met andere christelijke gemeenschappen de boodschap van het evangelie in woord en daad te beleven en vieren. Dat doen we op zondag in de vieringen en door de week door pastorale zorg en aandacht te bieden aan kwetsbare mensen, eenzamen, zieken, ouderen, armen , niemand buitengesloten. Ook organiseren wij allerlei activiteiten rond geloof en levensbeschouwing waarin openheid en hartelijkheid centraal staan. Zo proberen we op een eigentijdse en warme manier ons geloof door te geven.
 
Onze identiteit: is gestoeld op de persoon van Jezus Christus die op een heel bijzondere manier het Goddelijke in deze wereld zichtbaar maakt. Zijn droom over het rijk van God is ook ons visioen.
Wij willen: een geloofsgemeenschap vormen in de wereld envoor de wereld van vandaag, waarin mannen en vrouwen, gewijde en toegewijde mensen gelijkwaardig zijn.  Gedwongen door het saneringsbeleid van het bisdom Den Bosch zijn we in beweging gekomen om het hart van onze geloofsgemeenschap te redden en voor de toekomst uit te bouwen.
 
Wat zijn wij bereid daartoe te doen: we zijn een vereniging van mensen die  in Jezus naam in beweging willen blijven. Elke mens die hoe dan ook een beroep op ons doet voor spirituele begeleiding op belangrijke levensmomenten, willen we aandacht schenken en service verlenen. Zo kunnen we toegroeien naar een gemeenschap die mensen nabij is op hun geestelijke weg en vormgeven aan het vieren van geboorte en afscheid van dit leven. Ook willen we mensen liturgisch begeleiden als zij een levensverbintenis met elkaar willen aangaan. We willen vormgeven aan jubilea en vieringen aanbieden die mensen doen toetreden tot de geloofsgemeenschap (initiatie). Op creatieve wijze willen we allerlei belangrijke momenten in het jaar gebruiken om met name jonge mensen open te maken voor de spirituele kant van het leven zonder daarin vast te leggen of te reguleren. Pastor Antoine Geeris van de pastoraatgroep draagt zorg voor het dagelijks pastoraat.   Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen binnen de gemeenschap en schept de zakelijke voorwaarden voor de activiteiten.