Woordje van de week

Gezin

Dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, zoals vroeger gesuggereerd werd, is allang verleden tijd. Er is niks mis met een traditioneel gezin en de mooie herinneringen die mensen eraan hebben, maar we leven al lang in andere tijden, althans velen. Vernieuwingen en ontwikkelingen zijn daarbij niet altijd kwalijk of schadelijk. We zijn een open samenleving, waarin relaties onderling ook anders ingevuld en beleefd worden. Daar zitten voordelen aan, naast de nadelen die we ook kennen. Bonuskinderen en bonuspapa’s en -mama’s horen er tegenwoordig ook bij. Ondergetekende kan erover meepraten. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s spelen steeds meer sámen een centrale rol voor de kinderen. Wat belangrijk blijft naast een goede opvoeding voor alle kinderen, is hun gevoel van geborgenheid, van liefgehad worden en vertrouwen om wegwijs gemaakt te worden in de complexe samenleving die we met elkaar opgezet hebben. Kinderen mogen en kunnen gelukkig nog altijd kind zijn en wij volwassenen mogen het zo lang mogelijk volhouden om iets van die kern van het kind-zijn altijd in ons mee te dragen. Daarbij komt dat kinderen ook uitgedaagd mogen worden hun talenten te ontwikkelen, iets wat op allerlei vlak

gebeurt en gedaan wordt. Een van die uitdagingen is om uw kind te leren zingen. Leren zingen in ons kinderkoor is daarvoor een goede optie. Doe mee en geef uw kind (als het wil?) op om mee te doen in ons kinderkoor!

Hartelijke groeten, mede namens het pastoraal team,
Pastor Emile Gerards