Woordje van de week

Samen delen

A.s. zondag zullen de nieuwe communicanten weer te gast zijn in onze dienst waar we breken en delen met elkaar. Dat is een basisgegeven in onze gemeenschap. Jezus deed het ons voor. Waarom? Zodat er voor iedereen genoeg is en iedereen blij. Dit thema hebben onze communicanten behandeld de afgelopen periode, want het is niet meer van zelfsprekend in onze samenleving, dat we delen en solidair zijn met elkaar. Tijdens onze vastenactie hebben we als gemeenschap laten zien dat we nog steeds in ruime mate bereid zijn om te delen met elkaar. Het leverde een prachtige opbrengst op voor het project Kinderen van de wereld in Nepal. A.s. zondag delen de communicanten iets lekkers uit bij de koffie wat ze zelf gebakken hebben en willen dit graag met u samen delen:

Samen delen
Samen delen is een vreugde,
samen delen dat maakt blij,
samen geven en ontvangen
schept een band tussen jou en mij.

Hartelijke groeten namens het pastoraalteam,
pastor Emile Gerards