Preek van de week

overweging bij dit evangelieIk wil over je ademen – zegt God – en je mijn Geest schenken,zodat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen, en kuntbouwen aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld.Ik wil je mijn zegen geven, zodat je zelf een zegen mag wordenvoor je medemensen: sprankelende bron van vrede, klaterendefontein van vreugde. Durf op zoek te gaan naar de zending ende roeping die Ik jou toevertrouw. Riskeer het om heel je levenaf te stemmen op Mij, en op mijn droom van geluk voor armenen kleinen en je zult een mens van liefde worden!(uit:Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)********************************************************Pinksteren gebeurt ook vandaag, nieuw leven vuur en liefdeDit weekend vieren we Pinksteren, het woord is afgeleid van het Griekse woord pentèkostè, wat vijftig betekent,dag van de volheid, omdat het de vijftigste dag na Pasen is. We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest overJezus zijn apostelen en in het bijzijn van zijn moeder Maria. Het is een bijzonder feestdag waarbij we ook gedenkendat Jezus niet dood en vergeten is, maar dat de Geest van God die Hem heeft bezield en zichtbaar in zijn leven was,en Hem ook in beweging zette, en daarom trok Hij rond, vertelde zijn Boodschap en was graag onder de mensen, zekerdie het moeilijk hadden. Die Geest leeft ook in ons als we daar natuurlijk voor openstaan, dan worden wij ook geïnspireerd,om goede dingen te doen voor anderen. Pinksteren een ‘inspiratie’ feest zouden we kunnen zeggen. Voordat Jezus stierfhad Hij al tegen zijn vrienden verteld:’Ik laat jullie niet alleen als Ik heenga en opgenomen wordt bij mijn Vader, zal IkHem vragen dat Hij jullie en ons, dezelfde Geest geeft die ook op Mij rustte en Mij inspireerde, zo zullen jullie en wijdezelfde inspiratie krijgen die Ik ook had.’ En zo is het ook verlopen, nadat Jezus was gestorven waren Jezus’ vriendenen vriendinnen weer naar huis gegaan, ze waren uitgeblust, moedeloos en diep ontroerd door zijn dood, hoe nu verder zonderHem. Maar na enige tijd ontmoette enkele vrienden elkaar en stelden voor:’Laten we weer eens bij elkaar komen en samenpraten over ‘Onze Jezus’ en hoe het nu eigenlijk met ons allemaal gaat, en zullen we zijn moeder Maria ook vragen of zezin en belangstelling heeft om erbij te zijn, want die zal ook wel erg ontdaan zijn.’ Zo gezegd  zo gedaan, ze kwamen bijelkaar in een bovenzaal in Jeruzalem, om elkaar weer een hart onder de riem te steken en samen te bidden met Maria. Enzo kwamen ze geestelijk in beweging, er groeide na een tijdje iets van vuur en enthousiasme in hun harten, en tot hun eigenverbazing kwamen ze ook écht in beweging, ze gingen daarna bang de straat op om te vertellen over hun grote vriend Jezus enwat Hij zó belangrijk vond. De Geest van Jezus, daalde neer op zijn apostelen, niet als een groot vuur, maar als vurige tongen,kleine vlammetjes, door de wind bewogen, deze Geest bracht ze in beweging, inspireerde hen, maakte hen vurig om te getuigenvan Jezus’ Boodschap. Ze voelden op een bepaald moment dat ze dezelfde kracht hadden gekregen die Jezus ook had bezield,en dat was nadat er een soort geruis van een flinke wind door de zaal was gegaan waar ze bijeen waren. Hierdoor werd bij heneen ‘nieuw’ leven ingeblazen en in beweging gezet, ze voelden zich opeens ‘andere’ mensen. Wind en vuur zijn twee prachtigesymbolen van Pinksteren: wind staat voor beweging en vuur staat voor vurigheid en geestdrift, en dat aanvaarde zijn vriendendus ook. Het mooie ervan is, dat mensen die overal vandaan kwamen, toch begrepen wat de apostelen over Jezus vertelden, zevoelden zich aangesproken door Jezus’Boodschap, want de taal van de liefde en enthousiasme verstaat iedereen. Dat was nu échthet werk van de H. Geest, die in dit Pinksterverhaal wordt gesymboliseerd met wind, onzichtbaar maar wel voelbaar, de Geest vanJezus moet kunnen waaien om mensen de energie en inspiratie te geven, die nodig is om in beweging te komen en goede dingen tekunnen doen. De wens van God is: dat zijn Geest in ieder van ons mag neerdalen om ons te bezielen. We vieren Pinksteren, feestvan Jezus die voortleeft in zijn Geest, en ons als mens en gemeenschap in beweging laat zetten door zijn Geest.(preken.be + Martien)