Preek van de week

 Door het jaar zesentwintigste zondag

Samen met de arme Lazarus stierf ook een rijk man.Hij zag hoe goed Lazarus het had en vroeg om verlichting van zijn lijden. Maar Abraham zei:’Laat alles nu maar eens omgekeerd zijn.'(naar Lucas 16,22-25)

overweging bij dit zondags evangelie

Of je nu rijk of arm bent, doet er eigenlijk niet toe – zegt God.
Wat telt is dat je van je rijkdom of van je armoede durft te delen.
En stel niet uit tot morgen wat vandaag nog kan. Kijk rondom je
en bemerk de nood van mensen om je heen: dichtbij, in je eigen
omgeving, maar ook veraf, in de brandhaarden van de grote wereld.
Laat solidariteit geen leeg begrip blijven in je leven, maar concrete
werkelijkheid.
(uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen)
***********************************************************

De rijke en Lazarus, oog hebben voor de medemens

In dit evangelie van Lucas, vertelt Jezus weer een parabel die mensen van alle tijden wat te zeggen hebben. De Farizeeën, aan wie Jezus deze parabel vertelde, dachten dat rijkdom een zegen, en armoede een straf van God was, de mensen hadden hun rijkdom of armoede zelf verdiend vonden zij. Jezus was het hier niet mee eens, en begon de parabel met een boodschap aan hun te vertellen. Hij stelt hierin twee uitersten tegenover elkaar: een schatrijke man en een straatarme Lazarus, deze naam betekent: ‘God is mijn helper.’ De rijke persoon in het verhaal krijgt geen naam, deze rijke man was echt heel rijk, hij ging gekleed als een koning en hoefde niet te werken voor zijn levensonderhoud. Hij kon het zich permitteren om iedere dag uitbundig feest met een overvloed aan eten en drinken te vieren, de arme Lazarus echter lag buiten de poort als bedelaar op de grond, hij lijdt honger en zijn huid is overdekt met zweren is ziek en ellendig, iedereen liet hem verlaten liggen, en honden komen zijn zweren likken. Hij krijgt echter nog geen korstje brood om te overleven, terwijl de rijke rustig verder feest. Jezus wil ons duidelijk maken in zijn parabel, dat de kloof tussen rijk en arm het grootste onrecht in de wereld is van toen en nu. In de huidige situatie zien we in de wereld precies hetzelfde beeld, ook vandaag ligt Lazarus in veelvoud aan de poort van de rijken, ook in rijke delen van de wereld raken steeds meer mensen nu in armoede, moeten naar de voedselbank en bijstand. De boodschap van deze parabel is: dat we het leven en alles wat het leven zin en inhoud geeft, moeten delen met elkaar, echt delen betekent; niet alles voor jezelf willen houden maar ook aan een ander geven die tekort komt, door te geven aan goede doelen. Arm of rijk,
God staat aan de kant van wie zijn hart opent voor de liefde van goede geefsheid. Rijkdom en armoede vormen al van oudsher een kwestie, en de verhouding tussen beide vormt nog het grootste probleem.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************

Vriend

Jezus, onze Vriend, u bent een liefdevolle Zoon.Wij danken U dat U onze Vriend bent, de Vriend van kleinen en zwakken. Dat geeft ons het goede gevoel, dat wij ons bij U thuis mogen voelen.Maar het vraagt aan ons ook om beter voor elkaar te zorgen. Stuur ons dan uw Geest om te zienwat goed is, en om de kracht te vinden om het goede te doen, dat vragen wij aan U Jezus, dankjewel.
******************************************************************************************

Wil mij ogen geven, die zien waar en wanneer mensen in nood zijn, Heer.
Wil mij oren geven, die met liefdevolle aandacht luisteren naar het levensverhaal van armen en kleinen. Wil mij een mond geven, waarmee ik woorden van troost kan spreken. Wil mij handen geven, die uw vriendschap voelbaar maken voor anderen, en voeten die wegen  van vrede gaan.
En vooral: wil mij een hart geven, dat durft te beminnen, en dat van elk stukje aarde een stukje hemel probeert te maken.
(Erwin Roosen)
***************************************************************************************

“Je leven gaat niet altijd over rozen, maar paardenbloemen zijn ook wel mooi” 
*******************************************************************************