Preek van de week

Het is natuurlijk niet overal kommer en kwel, maar toch. Zowel in ons land als in onze wereld worden we wakker gehouden door crisis en oorlogen. Het zijn geen makkelijke tijden, maar om dit te horen bent u niet hier gekomen. Ik denk dat u meer wilt horen hoe we anders tegen deze realiteit kunnen aankijken. Daarom hebben de mensen dit verhaal van Jezus ook bewaard, als het alleen was om ons de grond in te boren dan zou zo’n boodschap allang verloren zijn gegaan. 

Natuurlijk kent Jezus de nood van de mensen, in het evangelie van vandaag komt naar voren hoe betrokken Hij is. Hij probeert nabij te zijn maar Hij wil tegelijkertijd vooruit kijken. Hij ziet de kleine lichtpuntjes van het leven die er ook zijn.

Natuurlijk worden we geconfronteerd met alles wat er op dit moment speelt, de corona crisis raakt iedereen. Maar je hoofd er voor weg draaien is het laatste wat je moet doen.

Waar zijn dan de tekenen van hoop, is dat een vaccin of een wonder dat ons overkomt ?

Je hoort wel eens: “nood leert bidden”

Ik weet niet of dat vandaag de dag ook nog zo is, er zijn veel mensen die het bidden helemaal niet hebben geleerd. Als je de woorden niet meer kent, hoe moet je dan kunnen bidden ?

Maar dan zie je iemand een kaarsje opsteken in de kerk en zie je de bemoediging, hulp en kracht die ervaren wordt. Dit gebeurt niet bij iemand die alleen zijn zekerheid vindt in de wetenschappelijke bewijzen maar het gebeurt wel als je gelooft in de kracht van de liefde.

Jezus zegt: Kijk naar de vijgenboom… of: kijk naar de takken aan het begin van de winter. Al zijn de bladeren van de boom gevallen, de knoppen zijn er ook, in afwachting van het voorjaar. En als je goed luistert in het pikkedonker van de nacht dan hoor je ook de dieren die bezig zijn. Maar dan moet je wel durven kijken en durven luisteren.

Op de groten ontwikkelingen in onze maatschappij hebben we als individu vaak niet veel invloed. Ook aan je eigen leven kun je moeilijk 1 meter toevoegen. Het lijkt alsof we weinig te kiezen hebben. En toch is dit niet zo.

Wie goed luistert, wie goed kijkt , merkt dat je op kleine onderdelen het verschil kunt maken. Wanneer je de koers van een supertanker 1 graad van richting verandert dan komt dit schip heel ergens anders terecht. Wanneer wij in onze buurt, maar ook in ons eigen kleine bestaan, kleine veranderingen aanbrengen door kleine keuzes te maken dan komen we wel ergens anders uit. Blijven luisteren ook al heb je 10 keer hetzelfde gehoord bij dei ernstig zieke, zorgt er wel voor dat hij zich niet alleen voelt. Aan de ziekte kunnen we meestal niets doen, hoe je met die ziekte omgaat wel. Daarvoor is ene hele omgeving, een heel netwerk, dat het verschil kan maken.

Waar liggen de aanknopingspunten om met meer hoop en geloof in het leven te staan ? Hoe reageren we goed op de omstandigheden ?

Die afstemming wordt gevoed door het luisteren naar zo’n uitdagend verhaal als het evangelie van vandaag. Die afstemming wordt ook gevoed door ons bidden. Bidden om je steeds opnieuw open te houden voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Het is echt niet dat je gebed onmiddellijk verhoring brengt. Maar het gebed houdt ons wel open voor signalen dat we het verschil kunnen maken.

Nieuw leven is al in de knop aanwezig, stem je af op die kleine tekenen van leven. God wijst ons de richting.