Preek van de week

( een klooster in de berg van bekoring in Jericho,
waar Jezus verbleef in zijn woestijn  belevenis)

Als Ik kijk naar de wereld, en zie hoe geld en macht het voor
het zeggen hebben, dan denk Ik soms dat de mensen Mij
vergeten zijn – zegt God – en dat is mijn boodschap die
goed moet overkomen. Is Jezus dan voor niets gestorven?
Heeft zijn dood dan geen enkele betekenis gehad?
Heel zijn leven getuigde echter van zijn verbondenheid
met Mij. In alles wat Hij zei en deed, voelde je mijn hartenklop.
Hij noemde Mij ‘Vader’ en leerde dat aan zijn vrienden.
Mag IK ook jouw ‘Vader’ zijn? En wil je mijn ‘kind’ worden?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*******************************************************

Samen met Jezus in de woestijn


De veertigdagentijd is de voorbereiding op de verrijzenis van Jezus met Pasen,
maar ook het gedenken van zijn lijden en sterven. Deze eerste zondag van de
veertigdagentijd, is het verhaal van Lucas, met Jezus in de woestijn. Jezus begon
zijn openbaar leven daar. Hij begon met zijn woestijn ervaring, de Geest dreef
Jezus naar de woestijn zegt Lucas. Jezus ondergaat door de woestijnervaring van
honger en dorst, eenzaamheid, stilte en hele warme omgeving.  Jezus ervaarde de
woestijn, als een plaats van harde beproeving, dit kwam vooral met de ontmoeting
met de duivel (satan), Jezus moest er weerstand tegen bieden. In deze veertigdagentijd,
worden wij ook uitgenodigd, om zoals Jezus, af en toe te leven in stilte, en ons te
bezinnen over ons leven. Dit evangelie geeft ook drie bekende Jezus- woorden op
weg naar Pasen. ‘De mens leeft niet van brood alleen’. Jezus nodigt ons uit om los
te maken van de ‘honger’. Een andere uitspraak van Jezus:’ De Heer uw God, zul je
aanbidden, en Hem alleen dienen‘. De duivel (satan) had het met Jezus over, macht-
misbruik, hebzucht en onrust, maar Jezus weerde zich daartegen. Deze veertig-
dagen-tijd is ook een uitnodiging, om meer met je geloof bezig te zijn, samen met
God en onze lieve Jezus, hun een plaats geven in je leven en voor de toekomst.
Je hebt gebed nodig om kracht, sterkte, hoop en rust als je tegenslagen hebt.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************

Uw Geest

Schenk mij uw Geest, Heer, om als christen stand te houden in de ‘woestijn’ van de wereld,
en niet ten onder te gaan, aan de verleidingen van bezit en macht. Help mij mijn roeping als,
christen te ontdekken en te beloven. U aanbidden Heer, en U alleen dienen. Laat me daarom
in deze veertigdagentijd, groeien in liefde en geloof.
( Erwin Roosen)
*********************************************************************************

Met Jezus naar de woestijn


Met Jezus naar de woestijn, op deze eerste zondag van de veertigdagentijd trekken we
samen op met Jezus. Jezus had zelf daarvoor gekozen, om in alle rust en stilte, na te
denken over zijn levenstaak, om samen met zijn Vader de taak te voltooien. Jezus kiest
er écht voor om samen met zijn Vader, medemensen te kunnen dienen. als jezelf in een
‘woestijn’ belandt, ben vooral met je geloof bezig, Jezus en zijn Blijde Boodschap, als
onze ‘Bron’. Misschien is deze veertigdagentijd, om meer werk te maken van Jezus;
Boodschap, in ons doen en laten.
(Martien)
*******************************************************************************

Geloven


Geloven dat we samen bereid om ons in te zetten voor een betere wereld, zoals God die
voor gedroomd heeft. Geloof in God als Vader, en Bron van alle mensen, en leven op aarde.
We hebben de aarde in bruikleen gekregen.

Geloof in Jezus, die gekomen is om een Blijde Boodschap te brengen, Hij heeft zich helemaal,
gegeven voor ons mensen, Hij heeft ons voorgeleefd, hoe we met elkaar kunnen delen in liefde.

Geloof in de H. Geest, die werkzaam is in alle mensen van goede wil, en we samen zullen leven
in vrede en vriendschap.
************************************************************************************

Lieve Jezus


Help ons dat we niet verloren lopen in de ‘woestijn’ die we in ons leven  kunnen tegenkomen.
Dat je vooral samen met ons mag zijn, heb zelf een flinke ‘woestijn’ ervaring meegemaakt,
en heel veel contact met je gehad, lieve Jezus, je mama Maria, en je papa Onze Vader, hele
goede contacten door te bidden.
(Martien)