Onze visie

Visie Antonius in Beweging

God wil wonen in
onze woorden en daden!

Als mensen
van geloofsgemeenschap “Antonius in Beweging
willen wij het evangelie
van Jezus van Nazareth
handen en voeten geven:
Jezus die als geen ander
ons op het spoor zet
naar God,
de bron van ons bestaan.

We willen Hem zichtbaar maken
door er te zijn voor elkaar.
God, die vrede is, liefde en goedheid
wil onder mensen wonen.
Daar waar mensen openheid,
Gastvrijheid en liefde ervaren,
dáár gebeurt God.

We willen ruimte scheppen
Voor ontmoeten.
Ruimte waarin je God
en elkaar tegenwoordig weet,
waar iedereen welkom is
en niemand buiten- of uitgesloten wordt
en waar we luisteren
naar datgene
wat we met elkaar willen delen.

Hier is, bij uitstek, de plek
waar de Naam van God ter sprake komt
in de verhalen van de bijbel.
In die verhalen, geloofsverhalen,
worden we geroepen
om naar elkaar om te zien
en oog te krijgen voor het lijden,
dichtbij en veraf,
en te groeien in mededogen,
vergevingsgezindheid en bevrijdend handelen.

We willen een plek bieden,
waar het leven gevierd kan worden
en waar we belangrijke momenten
rond leven en dood verbinden
met de God van leven.
Dit doen we met behulp
van sacramentele symbolen,
rituelen en gebeden uit de katholieke traditie,
maar zo dat ze passen in de wereld van vandaag
en dit doen in verbondenheid met alle
christelijke geloofsgemeenschappen.

Zó willen wij Gods aanwezigheid –
uniek en onmiskenbaar in onze wereld
– zichtbaar laten zijn,
in woorden en daden van onze tijd,
opdat wij kunnen zeggen:
‘Hier gebeurt God’!