Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 18 november is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door Cantiamo.

Gemeenschapsavond
Om alvast te noteren. Op donderdag 29 november is er een gemeenschapsavond voor alle leden van A.i.B om 20.00 uur in Buurhuis Kadans.

Koffie met aandacht
Op dinsdag 20 november is er gelegenheid om een kopje koffie te komen drinken tussen 14.00 uur en 15.30 uur in “het Kompas”.

Infoavond Eerste Breken en Delen.
Op donderdag 22 november is de informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers waarvan kinderen willen deelnemen aan de viering van Eerste Breken en Delen (voorheen Eerste Communie).De avond is in “het Kompas”en begint om 19.00 uur. De feestelijke viering van Eerste Breken en Delen is op zondag 19 mei 2019.

Overstapviering.
De informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 8 is op donderdag 14 maart 2019. De Overstapviering is op zondag 16 juni om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.


 OVERWEGING

Iedereen kent de collectanten die langs de deuren gaan: voor de gehandicapten, voor de nier-, hart- en long-, lever- en darmstichting en nog veel meer.  Als er’s avonds rond het eten of er net na gebeld wordt aan de voordeur, is het risico groot dat je ze tegenkomt.

De collectant staat voor de deur en zegt vriendelijk goedenavond, heeft u misschien een bijdrage voor….
Uit ervaríng weten collectanten dat mensen dan weer naar binnengaan. Ze zeggen niet veel maar zoeken naar kleingeld…lees verder