Welkom

In memoriam

Op zaterdag 5 mei is Frank Wanders, mede-oprichter van Antonius in Beweging overleden.

Vrijwel direct nadat het bisdom de parochies in Best, Oirschot, Spoordonk en de Beerzen had opgedragen te fuseren klom Frank in de pen om te laten weten dat dit een slecht idee was.
Hij stuurde brieven naar het kerkbestuur van de
Antoniusparochie en publiceerde in Groeiend Best. Later richtte hij samen met enkele anderen de “Stichting behoud van parochie en kerk van de H. Antonius” op. Hij bleef strijden om de geloofsgemeenschap te redden.
Hij realiseerde zich dat de plannen van het bisdom ertoe zouden leiden dat de parochie zou worden opgeheven, de kerk vrijwel zeker zou worden gesloten en een groot deel van de parochianen niet zou meegaan in de nieuwe parochie. Daarmee zou een groot deel van de gemeenschap verdwijnen.
Frank bleef kritisch en wist samen met anderen steeds meer mensen ervan te overtuigen
dat we zelf voor de toekomst van onze gemeenschap verantwoordelijk blijven.

Toen we op onszelf waren en Antonius in Beweging was gevormd trok Frank zich meer
uit de directe leiding terug en zette hij zich speciaal in voor de bezoekgroep.
Ondanks zijn eigen ziekte zette hij zich volop in om zieken en anderen die dat nodig
hadden een hart onder de riem te steken en om met en voor hen activiteiten te
organiseren. Daarmee liet hij zien dat zorg en aandacht voor de ander een wezenlijke
steunpilaar voor onze gemeenschap is.
Frank, we hebben veel aan jou te danken. Je blijft in ons midden, je hebt een plaats in
ons hart. Wij wensen Marja, de kinderen, kleinkinderen en de moeder van Frank veel
sterkte in de komende tijd.

Pastoraat en bestuur van Antonius in Beweging.


 

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 27 mei is er om 10.30 uur een gezinsviering in Buurthuis Kadans. Het Jeugdkoor zal deze viering muzikaal ondersteunen.

Samen eten is gezelliger dan alleen.
Onder dit motto organiseert de bezoekgroep een lunch op woensdag 30 mei van 12.30 uur tot 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Wilt u deelnemen bel dan naar het secretariaat.

Fietstocht naar H. Eik.
Op dinsdag 29 mei is er de gelegenheid om deel te nemen aan een fietstocht naar de H. Eik in Oirschot. We fietsen door de mooie natuur, verblijven bij de kapel en op de terugweg stoppen we ergens voor koffie of thee, de kosten van de evt. consumpties zijn voor eigen rekening. We vertekken om 18.30 uur vanaf het Kompas. Wil je mee fietsen, neem dan contact op met het secretariaat.

Gemeenschapsavond
Om alvast te noteren. Op donderdagavond 24 mei is onze halfjaarlijkse gemeenschapsavond. De avond begint om 20.00 uur en is Buurthuis Kadans. U bent van harte welkom.


 PREEK VAN DE WEEK

Vandaag is het Moederdag. Eén keer in het jaar worden onze Moeders extra in het zonnetje gezet. Moederdag mogen wij niet zo maar ongemerkt voorbij laten gaan. Het is een gelegenheid om eens “dank-je-wel, moeder” te zeggen. Met een cadeautje als ze nog leeft en met een gebedje of een kaarsje bij haar foto als je, net als ik, al voorgoed afscheid van haar hebt moeten nemen.

Dank-je-wel, mam voor het leven dat u mij geschonken hebt. Voor de goede niet-aflatende zorg, voor de warme belangstelling. De geborgenheid van een echt thuis! Op Moederdag moet het daarom nog eens extra gezegd worden: Moeders zijn onmisbaar!“lees verder