Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Taizéviering
Op zaterdagavond 24 november wordt weer een Taizéviering gehouden en wel om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best. Het thema van deze viering is “Christus Koning”. …lees verder

Vieringen
Zondag 25 november is er om 10.30 uur een gezinsviering in Buurthuis Kadans. Het Kinderkoor zal samen met ons zingen en het thema van de viering is “de Ark van Noach”. Kom en doe mee samen met uw kinderen en kleinkinderen . U bent van harte welkom.

Gemeenschapsavond
Om alvast te noteren. Op donderdag 29 november is er een gemeenschapsavond voor alle leden van A.i.B om 20.00 uur in Buurhuis Kadans.

Infoavond Eerste Breken en Delen.
Op donderdag 22 november is de informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers waarvan kinderen willen deelnemen aan de viering van Eerste Breken en Delen (voorheen Eerste Communie).De avond is in “het Kompas”en begint om 19.00 uur. De feestelijke viering van Eerste Breken en Delen is op zondag 19 mei 2019.

Overstapviering.
De informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 8 is op donderdag 14 maart 2019. De Overstapviering is op zondag 16 juni om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.


Overweging zondag 18 november 2018

Nee, voor degenen die het leven alleen maar kent als rozengeur en maneschijn: goed, gezond, altijd lekker in het vel, voor degene bij wie alles gesmeerd loopt, voor die mensen hebben we vandaag weinig te zeggen. Ik hoop dat u het zo houden kunt, maar houd wel rekening met andere tijden. Want het leven kan er ook heel anders uitzien. Het kan wel degelijk gebeuren dat alle oriëntatiepunten wegvallen en alle levensrichting verloren gaat.  Huwelijk en gezin waren zulke betrouwbare oriëntatiepunten; ze lijken soms uit het zicht verdwenen. In menig huishouden is de zon volledig …lees verder