Welkom

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 23 februari is er om 10.30 uur een viering in de Protestantse kerk. Deze dag wordt er carnaval gevierd in Buurthuis Kadans. Jur Wijchers zal de viering muzikaal ondersteunen.

Viering Aswoensdag
Woensdag 26 februari is er om 19.00 uur een Aswoensdagviering in de Protestantse kerk.

Lunch
“Samen eten is gezelliger dan alleen”, onder dit motto is er gelegenheid om samen te lunchen op woensdag 12 februari van 12.30 uur tot 14.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Koffie met aandacht
Op donderdag 27 februari schenkt de bezoekgroep graag een kopje koffie met aandacht voor u. Loop gerust eens binnen tussen 14.00 uur en 15.30 uur in “het Kompas”. U bent van harte welkom.


Overweging
Regels en wetten daar gaat het vandaag over. Niemand vindt ze leuk maar een goede samenleving heeft wetten, regels en voorschriften nodig. We kunnen niet zonder. Anders wordt het een chaos.
Het is goed dat we ooit afgesproken hebben met elkaar om te stoppen voor een rood stoplicht en door te rijden als het groen wordt, anders wordt het een zooitje op de weg. Nou is dit een heel eenvoudig en gemakkelijk voorbeeld, maar het probleem is dat wetten en regels nooit volmaakt zijn/kunnen zijn …lees verder