Welkom

Feest

bij Antonius in Beweging!

 

 

 

 

 

 

 

 


Antonius in Beweging 5 jaar onderweg is de titel van onze “glossy”.

Ter gelegenheid van ons jubileum hebben we een boek gemaakt. Een “glossy” waarin u kunt zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Een geloofsgemeenschap die daadwerkelijk in beweging is. Klik op de foto om het blad te bekijken.


Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
– Zaterdag 24 maart Palm-zaterdag-viering om 19.00 uur in de Protestantse kerk m.m.v. Marty van der Staak.

– Zondag 25 maart is er om 10.30 uur een gezinsviering in Buurthuis Kadans m.m.v. het Jeugdkoor

Vastenactie
Dit jaar steunen we met onze vastenactie de stichting: Kinderen van de wereld, in het bijzonder: Kinderen van Nepal. Hiervoor staat er elke week een collectebus klaar.
Zondag 25 maart sluiten we dit project tijdens de viering samen af.

Overstapviering
De informatie- en tevens inschrijfavond voor kinderen uit groep 8 met hun ouders/verzorgers is op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in “het Kompas”. De feestelijke overstapviering is op zondag 24 juni 2018.

Koffie met aandacht
Op donderdag 22 maart is er de gelegenheid om samen koffie te drinken tussen 14.00 uur 15.30 uur. U bent van harte welkom.

Overstapviering
De informatie- en tevens inschrijfavond voor kinderen uit groep 8 met hun ouders/verzorgers is op dinsdag 20 maart om 19.30 uur in “het Kompas”. De feestelijke overstapviering is op zondag 24 juni 2018.


Vastenactie Antonius in Beweging voor kinderen Nepal
In de veertigdagentijd  is er elke week een actie geweest die aan de stichting gedoneerd is of in relatie stond met de projecten van de Stg. Kinderen van de Wereld in Nepal. Gedurende de zondagen stond er ook altijd sowieso een collectebus voor een vrijwillige bijdrage. Op zondag 25 maart, palmzondag is het de laatste zondag van de 40-dagentijd. Tijdens deze viering sluiten we de vastenactie samen met Dhr. Ton Timmerman af en hopen we voor de kinderen in Nepal een mooi bedrag bij elkaar gebracht te hebben.


 PREEK VAN DE WEEK

Vandaag heb ik dit boek eens meegenomen. Misschien herkent u het en staat het misschien ook wel bij u thuis in de boekenkast.

Dit is het nieuwe testament en thuis heb ik ook het oude testament en samen zitten ze in een hard kartonnen hoes. Na de dood van mijn ouders zijn deze boeken bij mij gekomen en bij de voorbereiding van deze viering moest ik er weer aan denken. Deze boeken waren bij ons thuis heel bijzonder en ik mocht er vroeger alleen in kijken als een van mijn ouders erbij was en dan werd er ook nog bij gezegd: “Je hebt toch geen vieze handen hè…. “lees verder