Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 28 oktober is er om 10.30 uur een Opa en Oma viering in Buurthuis Kadans. Het kinderkoor zal samen met ons zingen.

Allerzielen
Op vrijdag 2 november vieren we Allerzielen om 19.00 uur in de Protestantse kerk. In deze viering herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

Herfstwandeling.
Zaterdag 27 oktober is er een herfstwandeling om 14.00 uur met het thema “liefde”. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Infoavond Eerste Breken en Delen.
Op donderdag 22 november is de informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers waarvan kinderen willen deelnemen aan de viering van Eerste Breken en Delen (voorheen Eerste Communie).De avond is in “het Kompas”en begint om 19.00 uur. De feestelijke viering van Eerste Breken en Delen is op zondag 19 mei 2019.

Overstapviering.
De informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 8 is op donderdag 14 maart 2019. De Overstapviering is op zondag 16 juni om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.

Zondag  opa & oma viering!
Regelmatig pas ik op mijn 4 kleindochters en net als heel veel opa´s en oma´s ik vind het leuk om voor te lezen en verhaaltjes te vertellen. Dat vinden ze altijd prachtig. Het kan van alles zijn: Jip en Janneke, sprookjes, maar ook verhaaltjes over henzelf (toen ze geboren werden) of over hun eigen mama´s, toen die nog klein waren. Natuurlijk flink overdreven en aangedikt en elke keer komt er iets bij. Nu ze naar school gaan en alles iets beter begrijpen, lees ik ze ook bijbelverhaaltjes voor. Over Jozef, met zijn mooie regenboogjas, Mozes in het rietenmandje, of de ark van Noah. Ook het boekje met het verhaaltje van de Goede Herder, die maar blijft zoeken naar dat éne schaapje dat verloren gelopen is, doet het altijd goed. Het zijn niet te moeilijke, maar vooral mooie verhalen uit de traditie. Het is niet alleen leuk, maar vooral ook belangrijk voor ons als grootouders om deze verhalen door te geven. Zo gaan ze niet verloren, blijven ze voortleven en brengen we op een speelse manier de Goede God heel dichtbij die kleine mensjes. Daarom a.s. zondag een keer een ‘opa en oma-viering’. Een interactieve viering om samen te beleven hoe speciaal de band tussen opa´s en oma´s en kleinkinderen is. Ons Kinderkoor is er ook bij!  We nodigen voor deze gezinsviering speciaal alle opa’s en oma’s uit om hun kleinkinderen mee te brengen naar de viering. Of kleinkinderen hun opa´s en oma´s. Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, iedereen is van harte welkom om 10.30 uur in buurthuis Kadans!

Namens de pastores,
Gusie van Erp – van den Broek


 PREEK VAN DE WEEK

Zondag  7 oktober 2018. 27e zondag door het jaar B

Door God verbonden

Het is niet goed dat de mens alleen blijft, ik ga iemand maken die bij hem past , hoorden we zojuist in de eerste lezing. En God, zo vertelt het verhaal, nam daarom een rib uit het lijf van de man en maakte een ander mens. Hij nam een stuk van de man zelf, wél een stuk dat heel dicht bij zijn hart ligt. Een mooi gegeven. Het is een prachtige beeld dat de verteller gebruikt om aan te geven hoe nauw  …lees verder