Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 21 oktober is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans. Kees Lambregts zal de viering muzikaal ondersteunen.

Koffie met aandacht.
Op maandag 22 oktober is er gelegenheid om een kopje koffie te komen drinken in “het Kompas” tussen 14.00 uur en 15.30 uur bent u van harte welkom.

Herfstwandeling.
Zaterdag 27 oktober is er een herfstwandeling om 14.00 uur met het thema “liefde”. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Infoavond Eerste Breken en Delen.
Op donderdag 22 november is de informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers waarvan kinderen willen deelnemen aan de viering van Eerste Breken en Delen (voorheen Eerste Communie).De avond is in “het Kompas”en begint om 19.00 uur. De feestelijke viering van Eerste Breken en Delen is op zondag 19 mei 2019.

Overstapviering.
De informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 8 is op donderdag 14 maart 2019. De Overstapviering is op zondag 16 juni om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.

Opa & oma viering
Op zondag 28 oktober om 10.30 uur houden wij weer een gezinsviering. Dit  is een speciale viering waarin de beleving van de kinderen centraal staat. Het is mooi meegenomen dat je dan als volwassene vaak ook beter kunt volgen waar het over gaat: waarover we zingen, in lezen en waarvoor we bidden (en vooral hopen!). We gebruiken daarbij veel visuele ondersteuning in beeld (beamer), geluid (extra boxen) en in gebaar. Dit alles maakt het tot een interactieve viering, waarin de band tussen opa’s, oma’s en kun kleinkinderen de rode draad is. Een viering hoeft dus helemaal niet saai te zijn of lang te duren, maar kan juist een mooie en inspirerende invulling worden van het weekend! Het is altijd fijn om de kleinsten onder ons te verwelkomen in de dienst. We hebben dan ook een kinderkoor dat de dienst zal kleuren met hun liedjes, die de kinderen en ‘grotere kinderen’ makkelijk kunnen meezingen. Niet saai op een bankje zitten of aan de zijkant blijven hangen, maar actief meedoen, zodat het echt iets van ons samen wordt. Dat is de bedoeling van vieren en beleven bij Antonius in Beweging! Ik nodig alle opa’s en oma’s uit om met hun kleinkindjes naar de viering te komen en samen te beleven hoe speciaal hun band met elkaar is!

Namens het pastoraal team,

Emile Gerards


 PREEK VAN DE WEEK

Zondag  7 oktober 2018. 27e zondag door het jaar B

Door God verbonden

Het is niet goed dat de mens alleen blijft, ik ga iemand maken die bij hem past , hoorden we zojuist in de eerste lezing. En God, zo vertelt het verhaal, nam daarom een rib uit het lijf van de man en maakte een ander mens. Hij nam een stuk van de man zelf, wél een stuk dat heel dicht bij zijn hart ligt. Een mooi gegeven. Het is een prachtige beeld dat de verteller gebruikt om aan te geven hoe nauw  …lees verder