Welkom

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 25 augustus is er een viering om 10.30 uur in Buurthuis Kadans. Cantiamo zal de dienst muzikaal ondersteunen.


Overweging  

Zoek je in de bijbel, beste allemaal,  naar een tekst waarin de “tenhemelopneming van Maria” staat beschreven, dan kun je lang zoeken.Zoekt en ge zult vinden’, zegt Jezus ergens, maar hier kun je zoeken tot je een ons weegt, het gaat niet lukken. Nergens in de bijbel wordt iets gezegd over haar overlijden. Vermoed wordt dat ze na de dood van Jezus met Johannes is meegegaan naar Efeze (nu in Turkije) en dat ze daar is overleden ….lees verder