Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 22 april is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans met muzikale ondersteuning van Kees Lambregts.

Thema-avond
De derde en laatste thema-avond rondom het thema “Evangelie van de gewone man” is op woensdag 18 april. Deze avond zal Dominee Martien Kroon gastspreker zijn. Martin verteld wat over Luther en wat hem peroonlijk raakt en bezig houdt in Bijbelse verhalen. De avond is in “het Kompas”en begint om 19.30 uur.

Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.


 

 


 PREEK VAN DE WEEK

Afgelopen week hebben Noa en Lotte bij hun project  voor de eerste Breken en Delen-viering, een verhaal gelezen over een wondersteen. U kent het vast ook wel. In het verleden hebben we het hier tijdens de Gezinsviering een paar keer gelezen.  In het kort komt het hier op neer:  Op een dag komt een reiziger aan in een heel arm dorpje, waar de mensen nauwelijks te eten hebben. Op het dorpsplein brandt een vuur met een grote pot erboven maar die is helemaal leeg. Er is niets te eten. De reiziger zegt: “ik zal soep voor jullie koken als jullie water in de pot doen.” “Hoe kun je nou soep koken, je hebt niets bij je.”: zeggen de mensen. “Jawel”, zegt de man, “ik heb een wondersteen bij me. Kijk maar, hiermee kun je heel lekkere soep maken.” Nou, dat willen de mensen wel eens meemaken… “lees verder