Welkom

Antonius in beweging LOGO

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 17 februari is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans. Deze viering zal muzikaal ondersteund worden door Harrie Verschuuren

Samen eten is gezelliger dan alleen
De bezoekgroep organiseert een lunch op woensdag 13 februari van 12.30 uur tot 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Thema-avond
Ook dit jaar worden er weer een drietal thema-avonden georganiseerd. Dit jaar met als overkoepelend onderwerp “Wie zeggen jullie dat ik ben”.

Vragen die hierbij aanbod komen zijn: Wie is God voor jou? Bestaat hij eigenlijk wel? Waar is God, wanneer ik het moeilijk heb in mijn leven of als er gebeurtenissen voordoen waar ik machteloos bij sta? De eerste avond is op dinsdag 12 februari a.s. Dominee Martien Kroon is gastspreker. De avond is in “het Kompas” en begint om 19.30 uur. Wij vragen voor deze avond een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de kosten. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Voor meer info klik hier… en lees verder.


Overstapviering
De informatieavond voor de Overstapviering voor ouders en kinderen uit groep 8 is op donderdag 14 maart 2019. De Overstapviering is op zondag 16 juni om 10.30 uur in Buurthuis Kadans.


PREEK VAN DE WEEK

“De hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen”. Dat was Petrus en zijn metgezellen overkomen en zoiets maakt je moedeloos. Dan geef je het op. Dan ga je naar huis met een niet al te best humeur. Mensen worden dikwijls moedeloos en niet alleen vissers die maar niets vangen. “We hebben van alles geprobeerd, maar niets hielp. ” Hoe vaak hoor je dat niet. Iemand die ziek is en van de ene dokter  …lees verder