Welkom

DE AGENDA

Vieringen:
Zondag 23 juni is er een viering om 10.30 uur in Buurthuis Kadans. Harrie Verschuuren zal de viering muzikaal ondersteunen.

Meditatie:
Woensdag 19 juni is er een meditatieviering om 19.30 uur o.l.v. Erik Pluijm in “het Kompas”. U bent van harte welkom.

High tea:
De bezoekgroep organiseert een high tea onder het motto: “Wij gaan u verwennen zoals het moet, met hartig en zoet” op woensdag 3 juli van 12.30 uur tot 14.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat. Aanmelden kan tot 30 juni.

Taizéviering op 22 juni 2019 in de Protestantse kerk

Op zaterdagavond 22 juni wordt weer een Taizéviering gehouden en wel om 19.00 uur in de Protestantse kerk aan de Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best. Het thema van deze viering is “Delen is vermenigvuldigen”.
‘Het Mooie Witte Veulentje Draaft Op en Af’ is klaarblijkelijk het nieuwe ezelsbruggetje bij rekenen. Het staat voor haakjes, machtsverheffen, worteltrekken, vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrek­ken. Dat is prima.
Maar waar het hier om gaat is dat in de rekenkunde vermenigvuldigen en delen twee verschillende bewerkingen zijn. Vermenigvuldigen is vermeerderen en delen is verminderen. In het evangelie van vandaag horen we iets anders. Daar is delen vermenigvuldigen. Want Jezus deelt vijf broden en twee vissen met ongeveer vijfduizend mensen, en iedereen wordt verzadigd. Er blijft zelfs eten over!

Datum:           22 juni 2018
Plaats:              Protestantse kerk aan Koningin Julianaweg-Zuid 1 in Best.
Aanvangstijd: 19:00 uur


OVERWEGING

 Ik wil u een verhaaltje vertellen, van Antonia, een vrome ziel die de wereld wilde verbeteren, opdat er overal eenheid en vrede zou zijn en alle mensen gelukkig zouden worden. Zij ging naar een wijze vrouw en vroeg haar hoe ze dit het beste kon doen. Die raadde haar aan: je moet veel bidden om vrede en om eenheid en liefde in de wereld, dat heeft Jezus ook gedaan. Antonia ging naar huis, zette een bordje voor haar deur: “niet storen, in gebed”, sloot de deur achter zich …lees verder