Welkom

DE AGENDA

Vieringen
Zondag 17 november is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans. De Taizé muziekgroep zal voor muzikale ondersteuning zorgen.
Na de viering is er gelegenheid om speculaas te kopen van de Stg. Harapan.

Herfstwandeling
Zaterdag 23 november om 14.00 uur kunt u deelnemen aan een herfstwandleling. Het thema van deze wandeling is ”Nederigheid”. Wilt u deelnemen neem dan contact op met het secretariaat.

Koffie met aandacht.
De bezoekgroep schenkt graag voor u een kopje koffie met aandacht op donderdag 21 november tussen 14.00 uur en 15.30 uur in “het Kompas”. U bent van harte welkom.

Documentaire
Maandag 25 november om 19.30 uur vertonen we in de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk een documentaire over Paus Franciscus.  De documentaire bevat persoonlijke interviews waarbij Franciscus een verrassend beeld geeft van het Paus zijn. Na afloop is er gelegenheid tot napraten. Voor deze avond wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.


Eerste Breken en Delen
De informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers met kinderen die deel willen nemen aan Eerste Breken en Delen is op maandag 25 november om 19.00 uur in “het Kompas”. De feestelijke viering zal zijn op zondag 17 mei 2020.

Overstapviering
De informatie- en tevens inschrijfavond voor ouders/verzorgers van kinderen die deel willen nemen aan de Overstapviering is op maandag 13 januari 2020. De feestelijke Overstapviering zal zijn op zondag 21 juni 2020.


OVERWEGING

We hebben het allemaal wel eens gehoord of zelf meegemaakt: dat iemand je niet wil zien. Het maakt mensen klein.

Vandaag horen we over Zacheus. Hij was klein van stuk, vertelt Lucas. Maar hij was vooral klein gemaakt, want mensen zagen hem niet staan, liepen hem voorbij. Hij was rijk geworden aan de tol die hij opeiste uit naam van de vijand, de Romeinse overheerser. Een verrader was hij, iemand die vuile handen had gemaakt en daarom door alle rechtgeaarde joden als onrein was bestempeld. Ze zagen hem niet staan. En hoewel hij schatrijk was, voelde hij zich arm, omdat hij werd gekleineerd …lees verder