Welkom


Kijk voor al onze vlogs en vieringen op het YouTube kanaal ‘geloofsgemeenschap Antonius in Beweging’ 

Vieringen
Zondag 28 november is er om 10.30 uur een viering in Buurthuis Kadans.  

Harapan Speculaasactie
Op zondag 28 november is er aansluitend aan de viering de gelegenheid om speculaas te kopen van de Stichting Harapan. Stichting Harapan zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië. Voor meer informatie over de werkzaamheden van Harapan, kijk op: www.harapan.dse.nl

Infoavond Eerste Breken en Delen
Maandag 22 november is er een informatie- en tevens inschrijfavond om 20.00 uur in “het Kompas” voor ouders van kinderen die deel willen nemen aan Eerste Breken en Delen. De feestelijke viering voor Eerste Breken en Delen zal zijn op zondag 22 mei 2022.

Infoavond Overstapviering
Maandag 7 maart 2022 is er een informatie- en tevens inschrijfavond om 20.00 uur voor kinderen uit groep 8 en hun ouders / verzorgers die deel willen nemen aan de Overstapviering. De Overstapviering zal zijn op zondag  17 juli 2022

“Het Kompas”.
Het secretariaat in ons ontmoetingscentrum “het Kompas” is op donderdag- en vrijdagochtend geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Wij zijn uiteraard te allen tijde telefonisch bereikbaar. Telefoonnummer: 06-20810736. Email: antoniusinbeweging@gmail.com


 
Preek van de week

U kent ze wel, die heren van middelbare leeftijd met een meer dan behoorlijk inkomen, misschien deels verworven met enige lef, maar zeker ook door jarenlang hard werken.Er was eens zo’n man, een rijke koopman. (Dit verhaaltje speelt zich af ergens in de 12de eeuw.) Die man had een zoon, voorbestemd om in het voetspoor van zijn vader te treden. Net als zijn vader had ook die zoon slechts een vaag vermoeden dat er op de wereld ook nog iets bestond als armoede … lees verder