Werkgroepen

 

 

 

 

Hier boven ziet u een overzicht van alle werkgroepen verdeeld over de 4 hoofdgroepen.

1. Diaconie: de zorg voor elkaar.
2. Liturgie: wat er in de kerk gevierd wordt.
3. Catechese: doorgeven van ons geloof.
4. Gemeenschapsopbouw: alle groepen die bijdragen aan de opbouw van onze gemeenschap.  In ons vrijwilligersbestand staan meer dan 300 mensen die op hun eigen manier hun steentje bijdragen aan de geloofsgemeenschap.
Samen vormen ze zo’n 30 verschillende werkgroepen.

We willen graag onze werkgroepen in het kort aan u voorstellen.
Wilt u contact met deze werkgroepen dan is dat mogelijk via
email: antoniusinbeweging@gmail.com of telefonisch via tel. 06-20810736.

Binnen Antonius in beweging zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. Wilt u hier meer over weten; leest u dan hier verder…

AWBP +A.
AWBP+A Geen cryptogrammenclub, maar mensen, die de handen daadwerkelijk uit de mouwen steken: ze halen namelijk oud papier op, elke derde donderdag en vrijdag van de maand. (de juiste data vindt u in “Groeiend Best”)
Deze actiegroep werd in eerste instantie opgericht om de bouw van de pastorie van de Protestantse Gemeente te kunnen bekostigen. Daarna kwam er de “+ A” bij, en die “A” stond voor de Avondmaalkerk. Ook de gemeente Best ziet het belang van oud papier ophalen, zodat het hergebruikt kan worden in en staat garant voor een basisprijs. De opbrengst van de actie wordt verdeeld naar gelang het aantal deelnemers, tussen de Protestantse Gemeente, onze gemeenschap en de Antonius parochie.
Vele kilo’s oud papier, opgehaald door mensen namens de geloofsgemeenschap, zorgen ervoor dat onze financiële papierwinkel minder zorgelijk wordt! Bent u eens in de maand een donderdag of vrijdagavond beschikbaar, laat het ons dan even weten.

Beheerders Kadans.
Al vroeg voordat de viering in Kadans kan plaatsvinden is er een beheerder die ervoor zorgt dat de deur opengaat, de verwarming en de verlichting aan en nog vele voorbereidende werkzaamheden verricht. Na afloop van de dienst zien ze er op toe dat alles weer netjes achter gelaten wordt en sluiten ze Kadans.

BHVérs.
Daar waar een groep mensen bij elkaar is hoort ook een bedrijfshulpverlener te zijn. Bij elke viering in Kadans zijn er twee mensen aanwezig met kennis en ervaring in de hulpverlening. Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan zijn ze herkenbaar aan de oranje veiligheidshesjes. Wij hopen dat u ze nooit actief bezig zult zien.

Bezoekgroep.
Een van de grotere werkgroepen binnen onze gemeenschap is de bezoekgroep, maar als je ziet hoeveel werk deze mensen verrichten, is dat ook wel nodig. Een zieke, of welk gemeenschapslid dan ook, die daar prijs op stelt, wordt bezocht in de ziekenhuizen, de verpleegtehuizen, bejaardencentrum, of gewoon thuis. Als u iets meer wilt, dan “Goed” antwoorden op de vraag, “hoe gaat het met u” ,dan bieden zij u graag een luisterend oor. Als u dat liever niet doet, bieden ze u gewoon wat aandacht.
Als u thuiskomt uit het ziekenhuis, komt men even bij u langs, met een bloemetje. Natuurlijk moet u het wel even laten weten, als u in het ziekenhuis ligt en een bezoekje namens de geloofsgemeenschap op prijs stelt. De groep heeft ook regelmatig contact met de pastores, om hen te informeren hoe het met u gaat en of het wenselijk is, dat een van hen op bezoek komt. Ook organiseren zij maandelijks een koffiemiddag waarin iedereen die daar behoefte aan heeft welkom is, en de gelegenheid  heeft om contacten te leggen en misschien zelfs het eigen “netwerk” te vergroten. Één maal per kwartaal staat deze bijeenkomst in het licht van een bepaald thema wat in overleg met de pastor(es) wordt gekozen.

Familieviering.
Elke maand is er in onze kerk een gezinsviering. De werkgroep gezinsviering verzorgt een kindvriendelijke viering steeds met een ander thema. Als eerste lezing wordt er een kinderverhaal voorgelezen, vaak met ondersteuning van afbeeldingen die via de beamer geprojecteerd worden. De toespraak van de Pastor is in een gezinsviering ook naar de kinderen gericht. Kinderen gaan voor in gebeden. 

Gastvrouwen.
De dames  van deze werkgroep zorgen ervoor dat u op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom bent op ons ontmoetingscentrum ” het Kompas”  in de Protestantse Kerk aan de Koningin Julianaweg Zuid. Om 10.00 uur zorgen ze ervoor dat de koffie bruin is. Daarnaast beantwoorden ze de telefoon, staan iedereen te woord die op het centrum aanbelt, nemen misintenties op, ontvangen bezoek dat een afspraak heeft met een van de pastores en kopiëren voor werkgroepen. En mochten ze nog tijd over hebben, dan hebben de pastores vast nog wel een klusje! Kortom: afwisselend werk is het zeker!

Gemeenschapsblad.
Vier keer per jaar is deze werkgroep actief. Ze maken een gemeenschapsblad voor alle leden van Antonius in Beweging. Er verschijnt een blad in maart, juni, september en december. Hierin staan inspirerende teksten, activiteiten en herinneringsteksten van wie we afscheid genomen hebben.

Koffieschenkers.
Ja ook deze commissie hoort er helemaal bij want in onze herberg die onze kerk ook probeert te zijn drinken we na de dienst eens in de maand ook een kopje koffie.
De leden van de koffie commissie zorgen voor koffie met bijzondere ingrediënten. Gastvrijheid, openheid en warmte doen het erg goed in zo’n kopje. Verbondenheid en aandacht voor elkaar kunnen er niet in gemist worden. Oog hebben voor de gasten…Dat is het uitgangspunt van deze groep.

Koor Cantiamo

Antonius in Beweging heeft een eigen koor ‘Cantiamo’. Zij zingen voor en samen met de mensen in onze vieringen. Hun repertoire is zeer uiteenlopend: van Nederlandstalig tot Engelstalig en ook muziek uit Taizé (oecumenische stijl uit Frankrijk). Zij repeteren regelmatig, eenmaal per maand. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat: 06-20810736

Kosters.
Als u naar de viering komt, hebben zij, onze kosters, hun werk al voor een gedeelte gedaan. Tijdens de viering, werken ze op de achtergrond, voor u niet zichtbaar. Ze dragen zorg voor de benodigheden voor de viering. De kaarsen, de liturgische kleding die nodig is voor de voorganger(s) en de misdienaars klaar ligt etc. etc. en dan tot slot nog opruimen en afsluiten.
Om de taak voor één persoon te verlichten hebben we een werkgroep “Kosters”.

Lectoren.
Lectoren, Collectanten, Communie-uitreikers en beamer bedieners.
Een hele mond vol, maar het geeft precies de taken weer, van mensen die deel uitmaken van deze werkgroep. Als lector leest men de Eerste Lezing en de Voorbeden. Degene die mee de H. Communie uitreikt is vaak in de dienst ook lector of collecteert mee. Zo komt het, dat in de meeste vieringen maar twee of drie mensen van de groep aanwezig hoeven te zijn en toch alles kan gebeuren.

Misdienaars.
Ook in onze geloofsgemeenschap is een behoorlijk groep misdienaars actief, jongens en meisjes. Dat mag ook wel, want elk jaar is er toch weer wat verloop. Hoe fijn het ook kan zijn om tijdens een viering actief mee te doen als misdienaar, er gaat toch wel het nodige oefenen aan vooraf. Na een zorgvuldige leerperiode gaan ze aan de slag, en als je dienbeurt erop zit, vergeet dan niet de koster even gedag te zeggen!

Overstapviering.
Dit is een viering voor kinderen uit groep 8 van de basisschool. Ze gaan de vertrouwde basisschool verlaten. Een nieuwe stap in persoonlijke ontwikkeling en een volgende stap op de maatschappelijke ladder. Naast allerlei bagage voor de nieuwe school zullen ze ook allerlei dingen in hun rugzak stoppen om mee te nemen voor onderweg. Dit geldt zeker ook op het spirituele vlak, wat neem je mee voor onderweg aan houvast, steun en waarden? Heb je iets aan de verhalen van Jezus en aan zijn manier van leven? Als voorbereiding zijn er twee voorbereidingsbijeenkomsten waarin saamhorigheid en gezelligheid voorop staan en waarin we samen een basis leggen voor een viering die past bij de kinderen en die door henzelf is samengesteld.

Participantenraad
Afgelopen jaar is er een participantenraad opgericht. Zij zijn een doorsnede van alle gelovigen binnen AIB. Zij zijn een klankbord vanuit de gemeenschap, zodat het bestuur en de pastoraatgroep de binding met de gemeenschap houden en weten wat er binnen de gemeenschap leeft. Zij worden gevraagd om mee te denken en hun mening te geven over de manier zoals de spirituele en misschien ook de zakelijke aangelegenheden worden geregeld

Pastoraatsgroep.
Heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het pastoraat. Er is veel aandacht voor pastorale zorg: individueel en begeleiding van werkgroepen. De pastoraatgroep is samengesteld uit 1 pastores en 1 vrijwilligster.

PR groep.
Deze groep zorgt ervoor dat, m.b.v. moderne interactieve communicatie middelen, onze boodschap verspreid wordt. Hiermee bereiken we niet alleen de jongere generatie binnen Best, maar ook geïnteresseerde mensen buiten Best. Wij zijn momenteel te volgen op onze website, Facebook en Twitter.

Stoelen klaarzetters.
Een nieuw soort beroep? Stoelen klaarzetter? Ja, daar lijkt het wel op. Voorafgaand aan de vieringen moeten er stoelen klaargezet worden in Kadans. Dit doet een groep enthousiaste mensen die op zondagochtend al vroeg in de weer zijn. Steekwagentjes met stoelen aanrijden en keurig op een rijtje zetten zodat u kunt zitten tijdens de viering.

Uitvaartgroep.
In onze geloofsgemeenschap hebben we een uitvaartgroep. Dit is een groep vrijwilligers die opgeleid is om voor te gaan in een uitvaartdienst. De uitvaartgroep gaat net als onze pastores voor in uitvaartvieringen. Met zorg en aandacht bereiden ze dat voor en met persoonlijke betrokkenheid en eenvoud gaan ze voor in het laatste afscheid van een medemens.

Visie en toekomst.
Adviseert het bestuur en pastoraal team om onze geloofsgemeenschap levend en eigentijds te houden met behoud van onze katholieke traditie.
Ze onderhoudt contacten met andere geloofsgemeenschappen en wat vooral belangrijk is hoe ziet de toekomst van de geloofsgemeenschappen eruit.
Het beleidsplan dat door hen is opgesteld heeft daarom als titel: ALTIJD ONDERWEG.
op 11 april heeft de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd met gelijkgestemde geloofsgemeenschappen. Het verslag van deze bijeenkomst is terug te vinden op onze site.

Voorgangers Breken en Delen.
3 maal per maand gaan de pastores op zondag voor in de vieringen. Daarnaast hebben we in onze geloofsgemeenschap een werkgroep van Voorgangers in Breken en Delen. Dit is een groep vrijwilligers die toegerust is om voor te gaan in een viering en evt. ook uitvaartdienst. Zij gaan (in paren) ook 1 maal per maand voor en 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag. Met zorg en aandacht bereiden ze de vieringen op zondag voor en met persoonlijke betrokkenheid en eenvoud gaan ze, indien nodig, ook voor in het laatste afscheid van een medemens.