Bijzondere vieringen bij Antonius in Beweging

Bijzondere vieringen bij Antonius in Beweging (AiB)

In onze geloofsgemeenschap proberen we mensen zo goed mogelijk te begeleiden op momenten, waarop zij gelovig en zoekend een bijzondere gelegenheid willen vieren. We zullen hier een aantal van die momenten noemen. Maar ook buiten deze momenten zijn we altijd bereid om bij ook niet genoemde momenten mee te denken over deze vieringen.

Aan het begin van het leven

dopen-kindWater ….Levend water….bron van het leven. Als een Kind geboren wordt, is dat elke keer iets bijzonders. Geen enkel kind is hetzelfde. Elk kind uniek. Bijna 7 miljard wonderkinderen op deze wereld. Als je het leven van je kind op een bijzondere manier wilt beginnen, kun je het laten dopen. In onze gemeenschap kan dat op veel manieren. Je kunt je kind laten dopen in de kerk van onze goede buren. De Protestantse kerk. Een mooi niet te groot kerkje, waar het fijn is om samen te komen. Een van de pastores gaat met jullie mee. Je kunt muziek laten horen die je bijzonder vind. Je mag zelf muziek maken, teksten uitzoeken en bijvoorbeeld ook kaarsen voor opa´s en oma´s branden. Soms kiezen mensen ervoor om hun kind thuis te laten dopen. Ook dan gaan de pastores mee. Heel intiem in de thuissfeer is dat ook een heel bijzondere gebeurtenis.  Wil je meer weten….. mail of bel even voor een afspraak, dan zal een van de pastores het graag met je bespreken.

Voor de eerste breken en delen met de vrienden van Jezus

 Ook wel eerste communie genoemd. Als kinderen een jaar of 7 zijn, kunnen zij deelnemen aan de voorbereidingen voor de eerste communie. Die voorbereidingen worden begeleid door de werkgroep Eerste Communie. De voorbereidingen bestaan uit 7 stappen. Elke stap begint op zondag in onze kerkzaal in Kadans. Spelenderwijs horen de kinderen de verhalen van Jezus, worden ze betrokken bij de vieringen en zijn er steeds opdrachten om thuis te doen. De communieviering houden we in de kerk van onze buren; de Protestantse Gemeenschap hier in Best.
Na alle voorbereidingen dus een heel bijzondere eerste communieviering. In de maandelijkse gezinsvieringen blijven de kinderen en hun ouders meer dan welkom om ervoor te zorgen dat die eerste communie niet meteen ook de laatste is, maar een begin van een periode, waarin ook jullie zoon of dochter mag uitgroeien tot een
Waardevol mens in de geest van Jezus.

Overstappen

Je zit in groep 8 en kijkt al uit naar de volgende stap naar het voortgezet onderwijs. Dan verandert er veel. Je hebt van huis uit heel veel meegekregen over wat het leven betekenis geeft. Ook wij als gemeenschap willen je daarbij helpen door de zogenoemde overstapviering en de voorbereidingen daarop. In de voorbereidende bijeenkomst op 2 woensdagmiddagen gaan we allerlei dingen doen en praten we met elkaar over geloven, zoeken we teksten voor de viering en ook mooie muziek.
Het wordt een overstapviering die door de kinderen zelf wordt gemaakt en uitgevoerd. In 2014 hebben we dit voor het eerst gedaan en het was een groot succes. Ook in de komende jaren bieden we deze viering voor de kinderen van groep acht.

Trouwen… Samenwonen… Voor de tweede keer trouwen … trouw beloven aan je partner.. Kunnen 2 mensen van hetzelfde geslacht trouwen met elkaar
Hoe zit het allemaal….

TrouwenAls je een ceremonie wilt houden om jullie liefde te vieren is er voor ons geen enkele beperking. Iedereen die dat wil kan bij ons terecht. De mensen van de rk kerk vinden niet dat dit een kerkelijk sacrament is, maar voor ons is dit een viering waarin God en mensen elkaar heel nabij zijn.
Bij ons ben je welkom om jullie liefde te vieren en samen met jullie gaan we daarover praten en iets heel persoonlijks voorbereiden, maar ook iets met veel diepgang en spiritualiteit. Allerlei locaties zijn mogelijk. Onze pastor heeft inmiddels mensen getrouwd in een kerkje in de Ardennen. Hij heeft eens een viering gedaan in de achtertuin van de ouders van een bruidspaar. Ook onder de duizendjarige Eik in Tienen in Belgiè en ook op de feestlocatie van het bruidspaar. Zelfs in allerlei kerken en kapellen kan een viering worden gehouden. We kennen ook geen beperkingen voor wat betreft degenen die willen gaan trouwen. Ook als je al eens gescheiden bent, kunt je bij ons terecht, omdat dat verdriet je niet blijvend moet achtervolgen.
Natuurlijk ben je ook welkom als je homosexueel of lesbisch bent. De boodschap van Jezus is er voor iedereen. Samen proberen we er iets heel bijzonders van te maken. Ons enige principe is, dat je wel van elkaar moet houden en dat de pastor een verhaal van Jezus mag voorlezen. Die verhalen zijn voor ons namelijk de kern van ons geloof.

Ziekenzegen, Sacrament der zieken, Bedienen
Samen bidden bij een zieke

ZiekenAls iemand erg ziek is, is er dikwijls veel verdriet. Zijn er nauwelijks woorden meer te spreken. Het kan heel veel rust en vrede geven voor de zieke en haar omgeving om dan samen met familie en vrienden een bijzonder moment van bezinning te creëren.
De pastor komt graag om dat met u te bespreken. Een dankwoord uitspreken, een kruisje maken, samen nog goede dingen tegen elkaar zeggen. Het kan een enorme steun zijn. We noemen daarbij graag de naam van God die door onze handen heen ook de zieke de handen op wil leggen. Een heel nabije gebeurtenis…

Afscheid nemen van iemand die je lief was, is en blijft altijd erg moeilijk

DoodAls iemand overlijdt wil je graag dat er goede, persoonlijke en levende woorden worden gesproken. In onze geloofsgemeenschap begeleiden we dat met heel veel zorg.
Als iemand gecremeerd wil worden kunnen wij van AiB in overleg met jullie een viering in de aula van het crematorium voorbereiden en houden. Persoonlijk, waardig, gelovig en ook kerkelijk.
Als iemand begraven wil worden kunnen wij ook zorgen voor een dienst die vooraf gaat aan de ter aarde bestelling. Dat kunnen we dan doen in de kerk van onze goede buren van de Protestantse Gemeenschap Best. Daar kan live gezongen worden, daar kunnen we muziek afspelen. Natuurlijk begeleidt een van onze pastores dat heel persoonlijk met u zodat het een persoonlijke en ook gelovige dienst kan worden.
We vinden dat erg belangrijk om dat heel zorgvuldig te doen omdat het een enorme bijdrage kan zijn aan goede rouwverwerking.

Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je weet dat de keuzes die je maakt in overeenstemming zijn met wensen van de overledene. Deze wensen kunnen in het formulier vastgelegd worden.  Dit formulier kunt u hier downloaden.

Antonius in Beweging heeft een handig “inspiratie- en wensen bij afscheid boekje” gemaakt, waardoor u wordt uitgedaagd om even stil te staan bij die laatste fase van het leven. Een boekje om eens na te denken over uw laatste afscheid. Het is een onderwerp waar u misschien niet dagelijks bij stil staat, maar toch is het verstandig om alvast eens in alle rust na te denken over uw laatste wensen bij uw overlijden. Want alleen u weet hoe u vorm wilt geven aan uw afscheid en hoe u het graag wilt zien… lees verder