Veel gestelde vragen

Hoe geef ik een gebedsintentie op?

Een intentie kunt u opgeven voor aanvang van de viering. Achter in de zaal ligt het intentieboek, hierin kunt u zelf de intentie opschrijven en die wordt dan direct in de dienst gelezen.
U kunt ook een intentie opgeven door naar ons ontmoetingscentrum te komen. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan. Als u de intentie ruim een week van te voren opgeeft dan wordt de intentie ook nog vermeld in Groeiend Best. De kosten van een intentie bedragen € 5,50

Wat moeten we doen, als we ons kindje willen laten dopen?
Dan neemt u contact op met het ontmoetingscentrum, u kunt dan bespreken wat de mogelijke datum voor het dopen kan zijn. Als u een afspraak maakt over de juiste doopdatum, dan ontvangt u daarna een uitnodiging om deel te nemen aan de doopvoorbereiding. Dopen in onze gemeenschap kost € 50,00

We willen ons kind de Eerste Breken en Delen (Eerste communie) laten doen , hoe gaat dat in zijn werk?
De voorbereiding van de Eerste Breken en Delen vindt plaats in de vieringen op zondag in Buurthuis Kadans en door u en uw kind thuis. Ook zijn er een paar gezellige en ook inhoudsvolle bijeenkomsten voor de kinderen rond de Eerste Breken en Delen. In Januari is er een informatie- en tevens inschrijfavond voor de Eerste Breken en Delen. Wij maken de datum en locatie tijdig op deze website, Facebook, Twitter en in Groeiend Best bekend.

Wij willen ons kind het Vormsel laten doen?
Wij bieden u geen vormselviering aan. Wij bieden voor alle groep acht leerlingen een ‘Overstapviering’ aan. Veel kinderen zullen de vertrouwde basisschool verlaten en behalve bagage voor de middelbare school zullen ze ook allerlei andere dingen in hun rugzak stoppen om mee te nemen voor onderweg. Dat geldt zeker ook op het spirituele vlak; wat neem je mee voor onderweg aan houvast en steun, normen en waarden? Heb je iets aan de verhalen van Jezus en aan zijn manier van leven?
De voorbereiding bestaat uit een tweetal voorbereidingsbijeenkomsten, waarin saamhorigheid en gezelligheid voorop staan. Waarin we samen een basis leggen voor een viering die past bij de kinderen en die door henzelf is samengesteld. De Overstapviering is begin juni. Zodra de informatie- en tevens inschrijfavond bekend is zullen wij de datum, tijdstip en locatie melden op deze site, Facebook, Twitter en in Groeiend Best.

Wat moeten we doen als iemand overleden is?
Veel mensen zijn verzekerd bij een uitvaartmaatschappij. U kunt die bellen.
Wij vinden het als geloofsgemeenschap fijn als u ons ook belt, zodat de pastor er, als u dat wilt, kan zijn om samen te bidden, stil te zijn of wat dan ook. Wij verzorgen een uitvaartdienst vanuit de Protestantse Kerk waarvan u in overleg met de Pastor een persoonlijke uitvaartdienst kunt maken. Ook bieden wij de mogelijkheid dat de Pastor meegaat naar het crematorium om daar verder het afscheid te begeleiden.

Wij willen in de kerk ons Ja-woord geven.
Bel tijdig naar het ontmoetingscentrum om de huwelijksdatum door te geven. Daarna ontvang je een uitnodiging voor een huwelijksvoorbereidingsdag. Een huwelijksviering kan plaatsvinden in de Protestantse Kerk of in het Boterkerkje in Oirschot. Maar mocht u een andere locatie hebben om het Ja-woord te geven dan kunt u altijd overleggen wat hierin de mogelijkheden zijn.