Onze voorgangers en bestuur


Pastor Antoine Geeris

Pastor Antoine Geeris heeft ruime ervaring als pastoraal werker in een parochie in Den Dungen. In de gesprekken die we met Antoine hebben gehad is gebleken dat hij een man is met een groot hart voor het basispastoraat in een geloofsgemeenschap die los staat van het bisdom. Hij zoekt vooral de verbinding met de mens, individueel of in groepsvorm. In zijn sollicitatiebrief sprak hij over het geluid dat hem aansprak. Een geluid over liefde, medemens, openstaan, eenheid, mededogen en barmhartigheid samen. Hij hoopt dat geluid hier bij Antonius in Beweging mede vorm te kunnen geven.

Hij zegt er zelf het volgende over:

“Beste mensen van Antonius in Beweging, Ik ben door uw bestuur, met de zegen van de participantenraad, aangesteld als pastor. Ik neem dus het stokje over van Gusie en Emil.  Graag wil ik me  aansluiten bij uw geloofsgemeenschap. Heel in het kort, ik woon in Sint Michielsgestel, ben getrouwd met Gerry, we hebben drie (volwassen) kinderen en ik heb circa 25 jaar gewerkt in het bedrijfsleven, voornamelijk in de logistiek. Tijdens die periode heb ik zeer bewust een ander pad gekozen. Ik ben gaan studeren in Tilburg, godsdienst/ levensbeschouwing, afstudeerrichting pastoraal werk en heb daaropvolgend meer dan 12 jaar gewerkt in de parochie Sint Jacobus de Meerdere in Den Dungen.  “Mijn hart maakte een sprongetje”, was de openingszin van mijn sollicitatiebrief aan het bestuur. Het begon bij het logo in de advertentie, waardoor ik de vacature ingetrokken werd. En bij nadere beschouwing, via de site, artikelen en gesprekken. Door de sfeer en de geest die hieruit tot me sprak:  inspirerend, laagdrempelig, openhartig, uitnodigend. In januari 2021 zal ik mijn werkzaamheden beginnen. Graag ontmoet ik u dan, om beter en uitgebreider kennis te maken”.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen
Voorzitter: Aniëlka Emmen
Vice voorzitter: Piet Leemans
Penningmeester: Ad Schoenmakers
Secretaris: Kees de Meijer