Financiële bijdrage

HAARLEM - Geld. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYKFinanciën.

In de gemeenschap draait het om het geloof en het zijn van een (geloofs)gemeenschap, het zijn van een thuis voor velen.
In onze gemeenschap leveren allerlei actieve mensen een bijdrage aan de uitbouw en groei van onze geloofsgemeenschap. Het zal u niet verwonderen dat al het goede wat in onze gemeenschap georganiseerd wordt veel geld kost. Zonder een bijdrage van iedereen kunnen wij ons werk niet doen en kan onze gemeenschap niet blijven bestaan.

Daarom is het van het grootste belang dat de financiële stabiliteit van de geloofsgemeenschap wordt gewaarborgd.
Dit houdt in dat er op een weloverwogen manier met de financiële middelen van de geloofsgemeenschap omgegaan dient te worden, en dat het geld op een zo goed mogelijke manier aangewend wordt, in overeenstemming met de doelstelling van de geloofsgemeenschap.
Naast de bijdragen die de geloofsgemeenschap ontvangt van haar begunstigers of sponsoring van specifieke activiteiten, bestaan de inkomsten uit de bedragen die wij in rekening brengen voor het verlenen van een aantal diensten.
Als u zich wilt aanmelden om uw steentje bij te dragen of uw huidige betalingsvorm of bedrag wilt wijzigen, kunt u dit doen d.m.v. het klikken op de link bijdrage,  bijdrage formulier

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om uw jaarlijkse “financiële bijdrage” om te zetten in een “periodieke gift”  Dit levert zowel u als ons een voordeel op.

Zie hiervoor de toelichting in het hoofdstukje “giften” onder “financiën”