Tarieven

Voor onze dienstverlening gelden de volgende tarieven:

Diensten Tarieven in Euro’s
Huwelijk met gebruik kerk PKN   € 560
Huwelijk zonder gebruik kerk PKN *  € 320
Uitvaart met gebruik kerk PKN  € 505
Uitvaart zonder gebruik kerk PKN *  € 272
          Jubilea met gebruik kerk PKN € 505
Jubilea zonder gebruik kerk PKN *  € 272
Doop  € 67
Eerste breken en delen lid AiB  € 16
Eerste breken en delen geen lid AiB  € 26
Overstapviering lid AiB € 16
Overstapviering geen lid AiB € 26
Overige pastorale diensten per uur € 56,50
Gebedsintentie € 6,50
* Als voor deze optie wordt gekozen dient betrokkene zelf de huur van de locatie te regelen en te betalen.

Restitutie – regeling

Antonius in Beweging kent voor uitvaarten een restitutie – regeling. Om daarvoor in aanmerking te komen dient tenminste 3 jaren onafgebroken de geldende minimum bijdrage betaald te zijn. Op dit moment is dit bedrag vastgesteld op € 120,00 per jaar. De restitutie is 50% van het bedrag dat voor de uitvaart in rekening is gebracht en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de nabestaanden. Als recht bestaat op restitutie ontvangt u van onze penningmeester een brief, u hoeft daarvoor zelf geen initiatief te nemen.