Tarieven

Voor onze dienstverlening gelden de volgende tarieven:

Diensten Tarieven in Euro’s
Huwelijk met gebruik kerk PKN   € 575
Huwelijk zonder gebruik kerk PKN *  € 325
Uitvaart met gebruik kerk PKN  € 575
Uitvaart zonder gebruik kerk PKN *  € 325
          Jubilea met gebruik kerk PKN € 575
Jubilea zonder gebruik kerk PKN *  € 325
Doop  € 70
Eerste breken en delen lid AiB  € 20
Eerste breken en delen geen lid AiB  € 30
Overstapviering lid AiB € 20
Overstapviering geen lid AiB € 30
Overige pastorale diensten per uur € 60
Gebedsintentie € 6,50
* Als voor deze optie wordt gekozen dient betrokkene zelf de huur van de locatie te regelen en te betalen.

Restitutie – regeling

Antonius in Beweging kent voor uitvaarten een restitutie – regeling. Om daarvoor in aanmerking te komen dient tenminste 3 jaren onafgebroken de geldende minimum bijdrage betaald te zijn. Op dit moment is dit bedrag vastgesteld op € 120,00 per jaar. De restitutie is 50% van het bedrag dat voor de uitvaart in rekening is gebracht en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de nabestaanden. Als recht bestaat op restitutie ontvangt u van onze penningmeester een brief, u hoeft daarvoor zelf geen initiatief te nemen.