Tarieven

Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2019:

Diensten Tarieven in Euro’s
Huwelijk, inclusief gebruik kerk PKN (aparte viering)  € 545
Huwelijk, exclusief gebruik kerk PKN *  € 315
 Uitvaart, inclusief gebruik kerk PKN  € 495
 Uitvaart, exclusief gebruik kerk PKN*  € 265
          Jubilea, inclusief gebruik kerk PKN (aparte viering) € 495
Jubilea, exclusief gebruik kerk PKN (aparte viering)*  € 265
Jubilea, tijdens reguliere viering € 6
Doop  € 65
Gebedsintentie  € 6
Overige pastorale diensten (uurtarief) € 55
* Als voor deze optie wordt gekozen dient betrokkene zelf de huur van de locatie te regelen en te betalen.

Restitutie – regeling

Antonius in Beweging kent voor uitvaarten een restitutie – regeling. Om daarvoor in aanmerking te komen dient tenminste 3 jaren onafgebroken de geldende minimum bijdrage betaald te zijn. Voor het jaar 2018 is dit bedrag vastgesteld op € 102,00 per jaar. De restitutie is 50% van het bedrag dat voor de uitvaart in rekening is gebracht en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de nabestaanden. Als recht bestaat op restitutie ontvangt u van onze penningmeester een brief, u hoeft daarvoor zelf geen initiatief te nemen.